Maritime Bank nhắm đến lợi nhuận trước thuế lên 20%

Maritime Bank nhắm đến lợi nhuận trước thuế lên 20%

Trên cơ sở thận trọng, bảo toàn vốn, trong năm 2016 Maritime Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 20% so với năm 2015.


Cũng như nhiều ngân hàng khác, Maritime Bank sẽ không chia cổ tức

Sáng 28/4, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị ngân hàng và các nội dung quan trọng khác.

Năm 21015, tổng dư nợ Maritime Bank đạt 50.126 tỷ đồng tăng 27,4% so với năm 2014. Trong đó, cho vay khách hàng cá nhân đạt mức tăng trưởng 2,6 lần so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động đạt 65.913 tỷ đồng, tương ứng mức 98,6% so với cuối năm 2014.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 của Ngân hàng giữ ở mức tương đương năm 2014, đạt 104.311 tỷ đồng. Sau thương vụ sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) thành công tháng 8/2015, vốn chủ sở hữu của Maritime Bank tăng 44% so với đầu năm 2015, đạt 13.616 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,16%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, giảm 2,45% so với năm trước, chủ yếu do Ngân hàng tăng cường xử lý các khoản nợ xấu, thoái lãi và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo yêu cầu của NHNN.

Bên cạnh nhận sáp nhập MDB, trong năm 2015 Maritime Bank cũng đã tiến hành mua lại Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam.

Cũng như nhiều ngân hàng khác, Maritime Bank không chia cổ tức năm 2015. Tại Đại hội, trước câu hỏi của cổ đông về việc nhiều năm liền không được chia cổ tức, HĐQT ngân hàng cho biết, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận giữ lại còn hơn 96 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng mới tiến hành sáp nhập, hiện đang tập trung củng cố nguồn lực và cần phải giữ lại nguồn lợi nhuận để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hoạt động an toàn.

Năm 2016, Maritime Bank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 4,5%, dư nợ tăng 25%, vốn huy động tăng 20%. Lợi nhuận trước thuế tăng 20% so với năm 2015.